BIZNES Zdrowie

Branża medyczna w obliczu COVID-19

Z powodu pandemii, na kolejny rok odroczono wprowadzenie rozporządzenia MDR, które w życie miało wejść już 26 maja bieżącego roku. Zyskany czas to okazja dla producentów na przygotowanie się do zmian prawnych i udoskonalenie technologii

Data publikacji: 2020-06-04
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Branża medyczna w obliczu COVID-19
Kategoria: Zdrowie, BIZNES

Z powodu pandemii, na kolejny rok odroczono wprowadzenie rozporządzenia MDR, które w życie miało wejść już 26 maja bieżącego roku. Zyskany czas to okazja dla producentów na przygotowanie się do zmian prawnych i udoskonalenie technologii produkcyjnych.

Branża medyczna w obliczu COVID-19 Zdrowie, BIZNES - Z powodu pandemii, na kolejny rok odroczono wprowadzenie rozporządzenia MDR, które w życie miało wejść już 26 maja bieżącego roku. Zyskany czas to okazja dla producentów na przygotowanie się do zmian prawnych i udoskonalenie technologii produkcyjnych.

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na zmianę profilu branży wyrobów medycznych, kierując jej produkcję głównie w stronę  środków ochrony osobistej. Maseczki, rękawiczki i kombinezony ochronne to w  obecnych czasach towar szczególnie pożądany, co w skali światowej wpłynęło na ponad 40 procentowy wzrost sprzedaży tego typu wyrobów medycznych. Z powodu pandemii, na kolejny rok odroczono również wprowadzenie rozporządzenia MDR, które w życie miało wejść już  26 maja bieżącego roku. Zyskany czas to okazja dla producentów na przygotowanie się do zmian prawnych i udoskonalenie technologii produkcyjnych. 

 

Wzloty i upadki branży wyrobów medycznych 

 

Światowa pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na wzrost i spadek sprzedaży w poszczególnych segmentach rynku wyrobów medycznych. Wpływ zmian na proces funkcjonowania i dalszy rozwój 10 największych producentów wyrobów medycznych (czyli 40 proc. globalnego rynku) w obliczu COVID-19 zależy głównie od zróżnicowania portfolio produktów.

 

W krajach o największym wpływie COVID-19 na populację, liczba planowanych procedur medycznych spadła nawet o 80-90 proc. Dla firm produkujących wyroby medyczne w nich stosowane oznaczało to znaczący spadek w sprzedaży. 

 

Chiny, odpowiedzialne za produkcję 7 proc. wyrobów medycznych w skali globu, ze względu na COVID-19 i spadek przychodów zagranicznych głównych firm produkujących wyroby medyczne, według prognoz również zanotowały spadek w tej branży w bieżącym roku. Spadek sprzedaży warunkowany jest głównie zakłóceniami w łańcuchu dostaw i opóźnieniami w dostarczaniu surowców lub komponentów do produkcji wyrobów medycznych, spowodowanymi zamknięciem granic.  Wprowadzenie zakazu wywozu wyrobów medycznych poza granice kraju lub kontynentu bądź obowiązek uzyskania pozwolenia na wywóz produktów również wpłynęło negatywnie na rynek wyrobów medycznych.

A to już wiesz?  Technologia nagrodzona Nagrodą Nobla w klinikach OPTEGRA

 

Inaczej sytuacja rysuje się w segmencie wyrobów medycznych przeznaczonych do intensywnej terapii, obrazowania medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz testów do diagnostyki in vitro. W wyniku epidemii producenci odnotowali gwałtowny wzrost na rynku, a eksperci prognozują utrzymanie się tendencji wzrostowej w kolejnych latach. 

 

Odroczona regulacja szansą na udoskonalenie 

 

Jedną z decyzji w obliczu panującej pandemii COVID-19 było roczne odroczenie rozporządzenia MDR, czyli regulacji rynku wyrobów medycznych w UE, mającego zastąpić dotychczasowe, obowiązujące dyrektywy unijne. Pierwotny termin jej wprowadzenia przypadał na 26 maja 2020 roku. W związku z odroczeniem, europejscy producenci zyskali dodatkowy rok. Obecna pandemia wymusza na przemyśle wyrobów medycznych działania mające na celu szybkie zaimplementowanie innowacyjnych rozwiązań w zapobieganiu i leczeniu COVID-19. Dodatkowy rok to zatem doskonała okazja dla producentów na wprowadzenie innowacyjnych zmian w istniejących wyrobach medycznych w celu przeciwdziałania COVID-19 lub wprowadzenie nowych produktów, zgodnych z istniejącymi wymaganiami prawnymi. 

 

“Certyfikacja wyrobów medycznych w jednostkach notyfikowanych zgodnie z obowiązującym prawem stała się znów dostępna – jednostki przyjmują nowe wnioski na certyfikację wyrobów medycznych. – komentuje Adrianna Pyrzanowska, Project Manager w MDR Regulator. – W obliczu panującej sytuacji, istnieje wiele ścieżek prawnych ułatwiających wprowadzenie na rynek produktów ochrony indywidualnej, wyrobów stosowanych podczas zwalczania skutków COVID-19, takie jak zalecenia komisji europejskiej, pomoc w ocenie prawnej, przyspieszenie procedur testowych.”- dodaje. 

 

Pandemia koronawirusa nie wpłynęła na optymistyczne prognozy wzrostu wartości światowego rynku wyrobów medycznych. Zgodnie z danymi Fortune Business Insights,  w 2019 roku jego wartość wynosiła ponad 448 miliardów dolarów. Przed wybuchem pandemii zakładano jego wzrost do kwoty 472 miliardów dolarów. Dzisiejsze realia wskazują na optymalny skok wartości  do 461 miliardów dolarów w ciągu roku. Szacuje się, że krótkoterminowy wpływ COVID-19 na rynek wyrobów medycznych będzie duży, natomiast długoterminowy wpływ minimalny. Eksperci nie przewidują także dużego spadku w porównaniu do branż pozamedycznych. 

A to już wiesz?  Akromegalia - antyczna choroba współczesnych gigantów

 

autor: Adrianna Pyrzanowska, Project Manager w MDR Regulator.

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Branża medyczna w obliczu COVID-19 Zdrowie, BIZNES - Z powodu pandemii, na kolejny rok odroczono wprowadzenie rozporządzenia MDR, które w życie miało wejść już 26 maja bieżącego roku. Zyskany czas to okazja dla producentów na przygotowanie się do zmian prawnych i udoskonalenie technologii produkcyjnych.
Hashtagi: #Zdrowie #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy