najwiekszy program dotyczacy immunoterapii

UE finansuje najwiekszy dotychczas program dotyczacy immunoterapii

[Data: 2005-04-19]

W ramach projektu Szóstego Programu Ramowego (6. PR) zostaną podjęte nowatorskie badania nad komórkami macierzystymi, mające na celu zwiększenie szans na przeżycie pacjentów, u których dokonano przeszczepu szpiku kostnego.

W ciągu ostatniego roku projekt o nazwie AlloStem skupił ponad 50 grup prowadzących badania naukowe i kliniczne z 19 państw. Podejmą one próbę modyfikacji metody leczenia białaczki i znacznego zwiększenia szans na przeżycie wielu pacjentów.

“Ten projekt jest niesamowity”, mówi Alejandro Madrigal, dyrektor naukowy Anthony Nolan Trust, któremu powierzono jego koordynację. – Poszliśmy dalej niż się spodziewaliśmy. Jednym z najważniejszych atutów projektu jest czynna współpraca w Europie. W porównaniu do Stanów Zjednoczonych, w Europie jesteśmy bardziej wydajni, gotowi do ścisłego współdziałania i bardziej otwarci na innowacje – dodaje.

Projekt AlloStem otrzymał od Komisji Europejskiej fundusze w wysokości ośmiu milionów euro i jest to największa dotacja, jaką UE przekazała kiedykolwiek na rzecz programu z dziedziny immunoterapii.

Chociaż w ciągu ostatnich 30 lat dokonał się ważny postęp w leczeniu białaczki, przeszczep szpiku kostnego, czyli transplantacja komórek macierzystych układu krwiotwórczego (HSCT), pozostaje w dalszym ciągu jedyną metodą, która może prowadzić do całkowitego wyleczenia białaczki. Jednakże, dla niektórych pacjentów i w pewnych warunkach HSCT nie jest odpowiednią formą leczenia z uwagi na ryzyko powikłań po przeszczepie. W ramach projektu AlloStem zostaną wykorzystane wyniki badań ostatnich lat, które wskazują, w jaki sposób to ryzyko można w znacznym stopniu zmniejszyć, by przeszczepy szpiku kostnego były bezpieczniejsze i bardziej skuteczne.

– Poprzez ograniczenie zachorowań poprzeszczepowych, program AlloStem przyniesie znaczące efekty o charakterze społecznym; dzięki niemu o wiele więcej osób dorosłych i dzieci będzie można leczyć w przyszłości. Projekt przyczyni się do poprawy jakości opieki zdrowotnej i do opracowania nowych środków farmaceutycznych, które będą miały ogromny wpływ na leczenie na całym świecie – wyjaśniają jego partnerzy.

Projekt AlloStem będzie się koncentrował na nowych technologiach w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych i zastosowaniu tych nowych technologii w warunkach klinicznych. Ponieważ te nowe metody leczenia pociągają za sobą szerokie następstwa, w projekcie AlloStem biorą udział nie tylko naukowcy zajmujący się biologią komórek macierzystych, immunogenetyką, transplantacją, przetwarzaniem komórek i immunoterapią, lecz także komitety doradcze specjalistów z zakresu prawa, etyki, nauk społecznych i przedstawiciele organizacji pacjentów i dawców.

Więcej informacji na temat projektu AlloStem znajduje się na stronie:
http://www.ebmt.org/5WorkingParties/IBWP/documents/AlloStem.pdf
Można też skontaktować się drogą elektroniczną:
Alejandro Madrigal:
E-mail: Contact

Kategoria: Programy
Źródło danych: The AlloStem consortium
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji przekazanych przez konsorcjum projektu AlloStem
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe

RCN: 23698

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=17&CAT=NEWS&QUERY=012df62ff396:357b:55bb6f64&RCN=23698

hastagi na stronie:

#Anthony Nolan Trust

Related posts

Top