Nieśmiertelność

Nieśmiertelność

Nieśmiertelność to koncepcja życia przez potencjalnie nieskończenie długi czas. W całej historii człowiek prezentuje pragnienie życia wiecznego.

Nieśmiertelność fizyczna

Jest hipotetycznym stanem w którym możliwe jest całkowite uniknięcie śmierci w sensie fizycznym, zamiast lub poza nieśmiertelnością w sensie duchowym. Nie istnieją naukowe dowody stwierdzające niemożliwość nieśmiertelności. Co więcej jest ona możliwa na poziomie komórkowym. Zdolność taką posiadają nowotwory. Najbardziej znanym przykładem “nieśmiertelnej” linii komórkowej jest HeLa.

Nieśmiertelność duchowa

Jest ona wyrażona w niemal każdej filozofii religijnej czy duchowości. W zarówno wchodnich jak i zachodnich religiach duch jest energią lub siłą która przebija się przez pokrywę śmiertelności, i powraca albo do nieba albo do cyklu życia.

* Najczęściej wyobrażana forma nieśmiertelności obejmuje duchowe istnienie po fizycznej śmierci. Wielu ludzi wciąż dzisiaj wierzy w nieśmiertelność tego typu (jest to filozofia dualizmu albo wiara w nieśmiertelną duszę, i jest to dogmatem każdego niemal odłamu islamu, chrześcijaństwa, hinduizmu czy judaizmu.

* Innym typem wiary jest przekonanie, że może osiągnąć “nieśmiertelność” przez swoje dziedzictwo i osiągnięcia pozostawione po sobie. Ten obraz nieśmiertelności znacznie różni się od poprzedniego, gdyż kładzie wartość nie w ciągłości fizycznego, duchowego, lub intelektualnego istnienia, lecz na to, jak ktoś będzie pamiętany przez przyszłe pokolenia (“jej lub jego dobre czyny ÂťżyjąÂŤ w świecie, abyśmy mogli je wspomnieć”), albo nawet jak świat został zmieniony przez czyjeś czyny nawet jeśli ten ktoś już nie jest pamiętany. Ten sposób postrzegania nieśmiertelności występuje w judaizmie czy wielu filozofiach humanistycznych.

* Inne spojrzenie na nieśmiertelność koncentruje się na pozostawieniu potomstwa, lub na nieśmiertelności przez ewolucję.

Symbolem nieśmiertelności jest między innymi mityczny ptak Feniks.

Ĺšródło: wikipedia

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy