Medycyna articles

Probówki PAXgene® do izolacji DNA w krwi pełnej

Probówki PAXgene® do izolacji DNA w krwi pełnej

Probówka PAXgene® do izolacji DNA w krwi pełnej, oznakowana CE Luksemburg (22. kwietnia 2014 r.) – IBBL (ang. Integrated BioBank of Luxembourg) ogłasza wyniki programu Proficiency Testing (PT) zatwierdzonego przez ISBER (ang. International Society for Biological and Environmental Repositories). W tym roku po raz pierwszy biobank mógł zaoferować program PT w zakresie izolacji DNA z krwi pełnej.…
Top